Over Curacao

Over Curacao is heel veel te zeggen en door alleen te stellen dat het een tropisch vakantie paradijs is doet men het mooie eiland te kort. We moeten in ieder geval niet vergeten dat Curacao een heel erg lange historie heeft die terug gaat ver voordat de eerste Europeanen voet aan wal zetten. Toch heeft dit laatste Curacao gemaakt tot wat het nu is met heer rijke cultuur en bijzondere tradities.

Als u last minute Curacao bezoekt dan zult u er wellicht niet bij stil staan dat de Curacao geschiedenis al bijna vijfduizend jaar terug gaat. De oudste overblijfselen die gevonden zijn bestaan uit dierlijke afval resten, voorwerpen van steen en schelpen plus de nodige rots tekeningen, die gevonden zijn in een natuurlijk rots overhang in een plek die Rooi Lincon heet. Deze eerst bekende bewoners waren indianen en van hun afstammelingen zijn deze resten en ook graven van vierduizend jaar oud gevonden bij de St. Michielsberg. Op Curacao informatie vinden over deze eerste bewoners is niet eenvoudig omdat er simpelweg heel weinig bekend is over deze indianen stammen. Veel meer is er bekend over de latere indianen stammen die tussen de jaren vijfhonderd en de komst van de eerste Europeanen aan het einde van de vijftiende eeuw kwamen en waar u in Curacao musea over kunt vinden. Over Curacao bewoners uit deze periode wordt aangenomen dat ze tot de Arawakken behoren en deze stammen worden Caquetio genoemd. Van hun zijn veel meer sporen aangetroffen omdat deze bewoners ook keramische materialen konden maken en op kleine schaal landbouw bedreven. De reden dat deze eerste bewoners zich op dit mooie eiland vestigden had waarschijnlijk onder meer te maken met het klimaat van Curacao.

Dit klimaat was ook de reden dat de Spanjaarden zich na de ontdekking van het eiland in 1499 op Curacao vestigden. Vanwege de weinige natuurlijke rijkdommen werden de aanwezige Indianen uiteindelijk als slaven afgevoerd. Over Curacao kunt u veel zeggen maar overal zult u de sporen van de eerste Europeanen zien, onder andere aantallen de grote door de Spanjaarden ingevoerde dieren en gewassen geven het eiland een heel ander aanzien. De vele paarden, geiten, schapen, varkens en rundvee komen van nature uiteraard niet voor evenals veel bomen en planten die door de Spanjaarden werden ingevoerd. Toch is de cultuur van Curacao nu voor een belangrijk deel gebaseerd op deze uitheemse soorten. De Spanjaarden zagen echter vanwege het betrekkelijke succes met ingevoerde planten soorten weinig in het eiland en toen de West Indische Compagnie in 1634 aan de deur klopte om een nieuw stuk Curacao geschiedenis te gaan schrijven werd weinig weerstand geboden door de enkele tientallen overgebleven Spanjaarden. De Nederlanders zagen wel brood in Curacao doordat het een ideale foerage plaats was op weg naar Kaap de goede hoop van waaruit de schepen verder voeren richting Oost-Indie. Over Curacao werd in die tijd veel geschreven en daarbij ging het dan vooral om een plats om vers drinkwater, zout en brandstof in te slaan. De eerste fortificaties werden in de eerste helft van de zeventiende eeuw gemaakt en ook de eerste plantages ontstonden. Dit leidde ook tot een activiteit die de Curacao tradities tot op de dag van vandaag zal beïnvloeden, de slaven handel.

In de tweede helft van de zeventiende eeuw werd hiermee begonnen, de West Indische Compagnie had de kunst afgekeken van de Engelsen en de Spanjaarden en haalden zelf slaven uit Afrika om deze tegen erg scherpe prijzen door te verkopen. Over Curacao werd door andere landen flink gesteggeld omdat de werkmethode van de Nederlanders de andere handelaren uit de markt prees. De slaven handel trok ook andere handels activiteiten aan en op deze manier ontstond Willemstad dat eigenlijk uit een aantal aan elkaar gegroeide wijken bestaat. De Curacao informatie laat zien dat het uitroepen van een vrijhaven in Curacao door de WIS kwaad bloed zette bij andere landen en dit leidde zelfs tot een kortstondige bezetting door de Fransen. Hierna nam het belang van Curacao in de regio af omdat grootschalige landbouw niet mogelijk was. Het klimaat van Curacao liet dit wel toe maar het eiland was te klein, het verbod op de slaven handel in de negentiende eeuw zorgde er voor dat de economie in het slop raakte. Hier kwam pas verandering in toe Shell in Zuid Amerika olie ontdekte en in 1914 een raffinaderij opende op Curacao. Over Curacao werd toen weer een stuk beter gesproken en het eiland leefde op, Curacao was zelfs erg belangrijk in de tweede wereldoorlog als leverancier van brandstof aan de geallieerde troepen. In 1954 werd Curacao het bestuurlijk centrum van de Nederlandse Antillen en bracht Shell welvaart terwijl de cultuur van Curacao ondergesneeuwd dreigde te raken.

In 1969 leidde dit tot een opstand van de oorspronkelijke bewoners en de bewoners van Afrikaanse afkomst die door ingevlogen Mariniers uit Nederland werd neergeslagen. Wel leidde dit tot een omslag in het denken over Curacao en de bestuurlijke manier van werken. Alle lagen van de bevolking werden vanaf dat moment bij het bestuur betrokken en er kwam meer oog voor de tradities en de cultuur van de inheemse bevolking. Vandaag de dag zijn er veel overblijfselen te vinden uit het verleden en voornamelijk de gebouwen uit de zeventiende en achttiende eeuw vallen hierbij op en deze zijn wereld erfgoed. Ook de diverse Curacao tradities zullen nog sterk doen denken aan vervlogen tijden en geven het eiland een bijzondere charme. Dat het eiland in de zuidelijke Caribische zee ligt zorgt er voor dat het klimaat van Curacao erg constant is met een gemiddelde temperatuur van eenendertig graden. De veilige natuurlijk haven van Willemstad is niet alleen geschikt voor industrie maar ook voor cruise schepen die Curacao dan ook veel aan doen. Overal op het eiland kunt u genieten van de tropische zee en vooral de zuid oost kust in vanwege de wind voor water recreatie het geschiktst. Naast het duiken op Curacao kunt u natuurlijk ook de Curacao geschiedenis proeven in de musea en overal op het eiland. Dat op het gebied van cultuur Curacao u veel te bieden heeft maakt het een mooie afwisseling van het ontspannen op Curacao en dat is dan ook waar veel mensen voor gaan.

Comments on this entry are closed.